ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Školská rada

  Do nové ŠR byli zatím zvoleni:

  Za zřizovatele Město Kryry: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček, Bc. Tomáš Pták 

  Za ZŠ Kryry: Mgr. Marek Břečka, Mgr. Lenka Svídová
  Vzhledem k pandemii COVID 19 se nemohla uskutečnit volba zákonných zástupců do ŠR. Volba je plánována na říjen 2020.