ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 Členové žákovské rady na škol. rok 2020/21:


  5. tř. Radka Lvonská, Johanka Huschinová
  6. A  Nikola Köröšíová, Jiří Kováč
  6. B  Tibor Rejda, Jakub Hečko
  7. A  Adéla Kadlečková, Agáta Tuhá
  7. B  Kateřina Tuharská, Hana Sochorová
  8. tř. Jana Kutišová, Matěj Ulke
  9. tř. Natalia Nicole Jandik, Nela Dolejšová

 

 Činnost žákovské rady: 
 
- vylepšovat vzájemnou komunikaci mezi žáky i učitelským sborem 
 - podílet se k vylepšení školního prostředí a jít příkladem pro ostatní žáky 
 - organizace a příprava akcí pro žáky naší školy (např. Halloweenský ples)

žákovská rada