ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 7.B

Učivo 4.1. - 8.1.

 

  >> Přírodopis - Ptáci (hlavní znaky, přizpůsobení prostředí) - zástup H. Lehnerová

  >> Český jazyk - odvozování sloves, skládání a zkracování
                       - popis (umělecký popis, líčení)

  >> Německý jazyk - zvířata, Rakousko

  >> Výchova k občanství - mateřský jazyk

  >> Zeměpis - Karibské státy

  >> Zeměpis - Státy Jižní Ameriky