ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 

5. třída

Učivo 14.10. - 16.10.

 

 Přírodověda - dívky: 

  - neživá příroda, půda

 

 Anglický jazyk - Honsová

    

  1) do škol. sešitu zápis:

     14th October

      Neurčitý člen a/an

      = nějaký

      - užívá se jen v jednotném čísle

      - se slovíčky začínajícími při výslovnosti na samohlásky A, E, I , O, U užíváme AN

      - u všech ostatních člen A

     př. a dog            an apple

 2) PS str. 4 cv. 1 - doplňují členy a nebo an

                   cv. 3 - napíšou, co je na obrázku, užívají člen a / an