ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

6.B

Učivo 1.3. - 5.3.

 

  Výchova k občanství - Naše obec, region, kraj

 

  Český jazyk

  pondělí 1.3.2021 – pracují s přídavnými jmény
  úterý 2.3.2021 – Literatura – poznávají balady a chápou jejich význam
  středa 3.3.2021 – procvičují skloňování přídavných jmen
  čtvrtek 4.3.2021 – skloňují různé druhy přídavných jmen
  pátek 5.3.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na opakování probírané látky o přídavných jménech)

 

  Dějepis

  úterý 2.3.2021 – dozvídají se další informace o Řecko-Perských válkách
  čtvrtek 4.3.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na dobu po Řecko-Perských válkách a před Makedonií a na seznámení s Makedonií)