ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

6.B

Učivo 1.2. - 5.2.

  Výchova k občanství - využívání volného času

  Český jazyk

  pondělí 1.2.2021 – tvoří tvary přídavných jmen a opakují stupňování přídavných jmen

  úterý 2.2.2021 – Literatura – recitují básně; chápou básně a poezii; zkouší je tvořit

  středa 3.2.2021 – opakují probíranou látku

  čtvrtek 4.2.2021 – opakují přídavná jména

  pátek 5.2.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na opakování příběhu a také na opakování přídavných jmen)

  Dějepis

  úterý 2.2.2021 – dozvídají se informace o homérském Řecku

  čtvrtek 4.2.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na homérské Řecko a městské státy)