ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

6.B

Učivo 18.1. - 22.1.

 

   >> Český jazyk
  pondělí 18.1.2021 – opakují odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen a skloňování příjmení
  úterý 19.1.2021 – Literatura – rozumí výrazům poezie, verš, rým; čtou a rozumí básním; opakují
  středa 20.1.2021 – plní úkoly o skloňování podstatných jmen a příjmení
  čtvrtek 21.1.2021 – opakují podstatná jména a začínají s opakováním druhů a pravopisu přídavných jmen
  pátek 22.1.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na opakování pravopisu a předpony s/z)

  

   >> Dějepis 
  úterý 19.1.2021 – seznamují se s řeckými bohy
  čtvrtek 21.1.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na řecké bohy)