ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

6.B

Učivo 4.1. - 8.1.

 

  >> Přírodopis - Žahavci (zástup H. Lehnerová)

  >> Výchova k občanství - Naše škola, život ve škole

  >> Český jazyk - pondělí 4.1.2021 – pracují s podstatnými jmény
        úterý 5.1.2021 – Literatura – čtou ukázky z čítanky a opakují probranou látku
        středa 6.1.2021 – plní úkoly ohledně podstatných jmen v pracovním sešitě
        čtvrtek 7.1.2021 – opakují si látku podstatných jmen vlastních a obecných (látka nejen z písemné práce)
        pátek 8.1.2021 – nepovinná konzultace (samostatně pracují s úkoly na opakování probrané látky a tvoření vlastních mluvených projevů)

  >> Dějepis - úterý 5.1. – seznamují se s životem a s kulturou v Číně
       čtvrtek 7.1. – nepovinná konzultace (samostatná práce na opakování Číny)