ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

6.B

Učivo 30.11. - 4.12.

 Český jazyk

  pondělí 30.11.2020 – pracují s konkrétními a abstraktními podstatnými jmény
  úterý 1.12.2020 – Literatura - seznamují se s Biblí
  středa 2.12.2020 – poznávají podstatná jména hromadná, látková a pomnožná
  čtvrtek 3.12.2020 – procvičují podstatná jména hromadná, látková a pomnožná
  pátek 4.12.2020 – nepovinná konzultace (samostatně pracují s úkoly na podstatná jména pomnožná, látková a hromadná

 Dějepis

 úterý 1.12. – probírají počátky Starého Egypta
 čtvrtek 3.12. – nepovinná konzultace (samostatná práce na dějiny Egypta)