ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  6.B

Učivo 9.11. - 13.11.

 

  Čj

  pondělí 9.11.2020 – probírají podstatu příběhu a opakují osnovu

  úterý 10.11.2020 – Literatura - četba a práce s knihou a s ukázkami
  středa 11.11.2020 – poznávají vypravování a dějovou posloupnost
  čtvrtek 12.11.2020 – zkouší tvořit vlastní vypravování
  pátek 13.11.2020 – tvorby vlastních slohových útvarů (vyprávění)

 

  Dějepis

  úterý 10.11. – společenské uspořádání v Mezopotámii (nejstarší období Mezopotámie, Asýrie)
  čtvrtek 12.11. – Babylonie