ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  6.B

Učivo 2.11. - 6.11.

 

  Zeměpis - litosféra

 

  Výchova k občanství:
  Rodina

  

  ČJ
  pondělí 2.11.2020 – procvičování pravopisu a gramatických jevů

  úterý 3.11.2020 – Literatura – opakování mýtů a bájí

  středa 4.11.2020 – základní skladební dvojice, vzory podstatných jmen, pravopis

  čtvrtek 5.11.2020 – úvod do slohu (poznávají sloh)

  pátek 6.11.2020 – opakují a probírají sloh

 

  D

  úterý 3.11. – Slované a úvod do starověku

  čtvrtek 5.11. – Úvod do Mezopotámie