ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  6.B

Učivo 12.10. - 16.10.

  ZEMĚPIS - VYPRACOVAT
  - co  je mapa
  - co vyjadřuje název mapy
  - co je mapové pole
  - polohopis
  - výškopis - nadmořská výška, kóta
  - vrstevnice
  - legenda mapy
  - měřítko mapy a mapy podle měřítka
  Sami si vytvoří vlastní mapu, pojmenují.
  Na internetu nebo pokud mají doma turistickou mapu, tak si nakreslí a popíšou 6 turistických  značek

 

  Český jazyk

  středa 14.10. –  opakování Národního jazyka      
  čtvrtek 15.10. – určování gramatických kategorií u podstatných jmen a sloves, Národní jazyk a jeho dělení  
  pátek 16.10. – opakování slovních druhů – určování slovních druhů, které znají; nářečí

 

  Dějepis

  čtvrtek 15.10. – Doba bronzová