ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  6.A

Učivo 2.11. - 6.11.

 

  Zeměpis - litosféra

 

  Zeměpis - opakovací test

 

  Probíraná témata:
 

  Český jazyk:
  Báje
  Podstatná jména hromadná, pomnožná, látková

 

  Dějepis:
  Starověk (vznik prvních států)
  Mezopotámie (kultura, umění)

 

  Výchova k občanství:
  Rodina

 

  Výchova ke zdraví:
  Zásady zdravého stravování, vznik civilizačních chorob jako důsledek nesprávného stravování