ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  6.A

Učivo 19.10. - 23.10.

  Anglický jazyk

  1) Uč. str. 8 cv. 1 přpsat do škol. sešitu jako zápis (datum: 20 th October, nadpis: Řadové číslovky) - naučit se je na zpaměť
  2) Uč. str. 8 - přečíst si článek a do škol. sešitu si udělat tabulku - cv. 4 a doplnit do ní info z textu
  3) uč. str. 10 - do škol. sešitu zápis cv. 1 - vypsat měsíce(datum: 22nd October, nadpis: Months of the year)
  4) uč. str. 11 cv. 5b - do škol.  sešitu zápis (datum: 23rd October, nadpis: Dates) - je to o tvoření datumů
  5) uč. str. 11 - přečíst si článek BIRTHDAYS IN BRITAIN
  6) PS - str. 4 cv. 1 - rozdělit řadové číslovky do tabulky dle koncovky
        cv. 2 - doplnit slovíčka podle obrázků do textu
        cv. 3 - označit věty, zda jsou pravdivé nebo ne. Chybné opravit podle článku ve cv. 3
  7) PS - str. 6 cv. 1 - složit názvy měsíců
        cv. 2 - napasovat názvy měsíců do křížovky
        cv. 3 - vlevo je sloupeček, jak datumy píšeme, vpravo, jak datumy čteme - doplnit vždy chybějící formu datumu
        cv. 4 - doplnit dle vzoru, kdy mají děti narozeniny (datum je vždy v závorce na konci věty)

 

   Český jazyk:
  19. 10. Přísloví, rčení
  20. 10. Spodoba znělosti
  21. 10. Pranostiky, vypravování
  22. 10. Podstatná jména abstraktní a konkrétní
  23. 10. Vypravování

 

  Dějepis:
  19. 10. Doba železná, Keltové
  21. 10. Germáni a Slované na našem území

 

  Výchova k občanství:
  20. 10. Bydliště a jeho okolí