ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

8. třída

Učivo 15.2. - 19.2.

 Český jazyk

 pondělí 15.2.2021 – procvičují příslovečná určení
 úterý 16.2.2021 – tvoří grafický zápis věty
 středa 17.2.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na druhy příslovečných určení)
 čtvrtek 18.2.2021 – Literatura – hledají motivy kroniky ve Vita Caroli
 pátek 19.2.2021 – opakují dramatizaci, středověké hry a větné členy

 Německý jazyk

 - předložky um, am, im, tykání, vykání