ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

8. třída

Učivo 8.2. - 12.2.

 

 Německý jazyk - přivlastňovací zájmena, Německo 

 Český jazyk

 pondělí 8.2.2021 – opakují probíranou látku
 úterý 9.2.2021 – graficky znázorňují větné členy a hlavně příslovečné určení
 středa 10.2.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na větné členy)
 čtvrtek 11.2.2021 – Literatura – seznamují se s další významnou středověkou kronikou –  s Dalimilovou kronikou
 pátek 12.2.2021 – opakují dramatizace a středověké hry; procvičují příslovečná určení