ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

8. třída

Učivo 1.2. - 5.2.

 

  Německý jazyk - předložky se 3. a 4. pádem, tykání a vykání

  Český jazyk

  pondělí 1.2.2021 – opakují probíranou látku

  úterý 2.2.2021 – opakují probrané větné členy a probírají příslovečné určení

  středa 3.2.2021 – nepovinná konzultace (samostatná práce na grafické znázorňování větných členů)

  čtvrtek 4.2.2021 – Literatura – probírají první české kroniky (Kosmas)

  pátek 5.2.2021 – opakují probíranou látku o příběhu a o větných členech