ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 8. třída

Učivo 18.1. - 22.1.

 

   >> Český jazyk 

  pondělí 18.1.2021 – pracují s předmětem; kreslí grafy vět
  úterý 19.1.2021 – graficky znázorňují stavbu věty a větné členy
  středa 20.1.2021 –  nepovinná konzultace (samostatná práce na grafické znázorňování stavby vět)
  čtvrtek 21.1.2021 – Literatura – seznamují se s dílem Píseň o Rolandovi
  pátek 22.1.2021 – informují se o středověkém divadle a hrách; opakují probíranou látku z ČJ