ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 8. třída

Učivo 23.11. - 27.11.

 

 Německý jazyk - předložky a časové údaje, množné číslo podstatných jmen 

 Český jazyk

 pondělí 23.11.2020 – opakují osnovu vypravování, opakují pravopis
 úterý 24.11.2020 – opakují vypravování a předpony s-/z-/vz-
 středa 25.11.2020 – nepovinná konzultace (samostatná práce na opakování ohebných a neohebných slovních druhů; s-/z-/vz-/bě/pě)
 čtvrtek 26.11.2020 – Literatura – poznávají antické eposy (Ilias, Odyssea)
 pátek 27.11.2020 – opakování probrané látky z mluvnice