ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Učivo 9.11. - 13.11.

  8.třída

 

  Německý jazyk - časové údaje
                            - předložky um, im, am, in 

 

  Dějepis

 

  Matematika

 

  Fyzika

 

  Čj

  pondělí 9.11.2020 – výtah

  úterý 10.11.2020 – procvičování výtahu
  středa 11.11.2020 – procvičování slohu
  čtvrtek 12.11.2020 – Literatura – čtení ukázek starověké literatury
  pátek 13.11.2020 – lidová slovesnost a mýty/báje; tvorby vlastních slohových útvarů