ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Učivo 2.11. - 6.11.

  8.třída

 

 

  Probíraná témata:
 

  Německý jazyk
  Slovní zásoba 5. Lekce
  Rakousko
  Číslovky

 

  Dějepis

 

  ČJ

  pondělí 2.11.2020 – procvičování probírané látky

  úterý 3.11.2020 – skloňování přejatých slov

  středa 4.11.2020 – opakování slohu a stylistiky, úvod do výtahu

  čtvrtek 5.11.2020 – Literatura – porovnávání starověké literatury s novodobou (úvod do starověké literatury)

  pátek 6.11.2020 – opakování probírané látky o slohu