ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Učivo 12.10. - 16.10.

  8.třída

 

  Probíraná témata:
 

  Německý jazyk
  Slovní zásoba 4. Lekce
  Časování pravidelných sloves
  Přeložky se 3. pádem

 

  Český jazyk

  středa 14.10.2020 – přejatá slova (význam a výslovnost)
  čtvrtek 15.10.2020 - Literatura – Bible a mýty
  pátek 16.10.2020 – opakování pravopisu, základní skladební dvojice a slovních druhů

 

  Matematika

  Fyzika