ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 8.třída

Učivo 25.5. - 29.5.

    >>> Matematika a fyzika

    >>> Chemie - otázky, elektronegativita, molekula, vaznost prvků

    >>> Dějepis

    >>> Německý jazyk

    >>> Český jazyk

    >>> Anglický jazyk

  - PS str. 42-43 – opakování 4. lekce – zkuste si
  - Do škol. sešitu  datum:
  Passive voice (trpný rod) – PRESENT
  = Podmět sám nevykonává činnost
  - Pomocným slovesem to be tvoříme zápor, otázku ve všech časech, 3. tv. slovesa zůstává stále stejný
  To be + 3. tv. slovesa (-ed / 3. tv. NS)

  Přít. č.: Škoda cars are made in Mladá Boleslav.
  The paper is recycled.


  Zápor: Škoda cars aren´t made in Prague.
  The paper isn´t recycled.

  Otázka:  Are Škoda cars made in Prague? Yes, they are./ No, they aren´t.
  Is the paper recycled? Yes, it is. / No, it isn´t.


  - uč. str. 56 – přečíst a přeložit si text – slovíčka 5/A
  - cv. 1 – spojíte význam slov se slovíčkem do sešitu
-   PS str. 44 cv. 1 – spojíte výrazy
                   cv. 2 – doplníte spojené výrazy ze cv. 1 dle významu
                    cv. 3 – budete tvořit trpný rod v přít. č. (am/is/are +3. tv. sloves)
        str. 45 cv. 6 – zkusíte z vět v činném rodu tvořit rod trpný podle příkladu (slovíčky BY používáme k vyjádření KÝM)

    >>> Přírodopis

    >>> Pokusy na ZŠ - stříbrné vajíčko, tajné písmo, nafoukntuí rukavice (dobrovolné)