ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 8.třída

Učivo 11.5. - 15.5.

   >>> Matematika a fyzika

   >>> Německý jazyk

   >>> Český jazyk

   >>> Chemie

   >>> Chemie - opakování - odeslat do 18.5.

   >>> Dějepis

   >>> Zeměpis - úkoly, zeměpisná osmisměrka - Rusko, RUSKO - ekonomika, lide, admin. deleni PL, RUSKO poloha, fauna, flora PL, RUSKO poloha, povrch, podnebi - PL

   >>> Anglický jazyk

  - Do škol. sešitu datum, nadpis a z uč. str. 51 cv. 5 a) sřadíte věty:
  ORDERING A MEAL (OBJEDNÁVÁNÍ JÍDLA)
  - Řešení: 1e. 2a. 3h. 4c. 5g. 6b. 7d. 8f – toto je ke kontrole, vy píšete celé věty

  - Komu půjde CD , v PS poslech. cv. 4 str. 41 – označíte věci, které si lidé objednali

  - K vyjádření požádání někoho o něco používáme COULD+SLOVESO = MOHL BYCH, NEBO WOULD …. MIND + SLOVESO –ING (NEVADILO BY TI)

  - př. Could you lend me your phone, please? XWould you mind lending me your phone, please?

  - PS str. 41/ 3 a)– spojíte výrazy, dolu  utvoříte věty podle vzoru….žádáte lidi o něco, používáte COULD, ve cv. 3b) píšete ty samé věty s užitím WOULD….MIND…