ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Učivo 27.4. - 30.4.

  >>> Chemie - křemík, polokovy, polokovy 1, silikony, arsen

  >>> Český jazyk

  >>> Matematika a fyzika

  >>> Německý jazyk

  >>> Zeměpis

  >>> Dějepis

  >>> Anglický jazyk

 - Udělejte si kvíz z uč. str. 48/3 – řešení máte vedle ve cv 4 (A: 0-4, B:5-9,C:10-14), schválně, co vám vyjde
 - PS str. 39/4 a– poslech. cv, CD máte všichni vzadu v PS, doplňujete Z/M k obrázkům podle toho, koho to jsou sny. 3 nepoužijete
 - Cv 4b – opět stejný poslech, háčkujete příd.jm, která Zach a Megan užívají
 - Cv 5  máte tabulku, v jakém pořadí se příd. jm. používají 1.velikost,2. Teplota, 3.barva – čili př. A cold dark night, my big warm bed, long red hair
 - Cv 6 – složíte výrazy dle cv 5, VYFOTÍTE, POŠLETE NA MAIL