ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Učivo 20.4. - 24.4.

    >>> Matematika a fyzika

    >>> Chemie - uhlík panC, uhlík, vzácné nekovy uhlík

    >>> Český jazyk

    >>> Dějepis

    >>> Německý jazyk

    >>> Přírodopis

    >>> Anglický jazyk

  - PS str. 37 cv 3 – stále jedeme užívání sloves s koncovkou –ing , dle příkladu budete tvořit věty začínající I see/hear/feel/smell (vidím/slyším/cítím pocitově/cítím nosem)
  - Do šk. sešitu uč. str. 48 cv. 2 a ) – napsat datum a nadpis:
  Adjecitves  -ed/-ing(příd. jm.)
  - a) Příd. jm. končící na –ed nám říkají , jak se lidé cítí  
  Př. The girl is supprised.
    
  b) příd. jm. končící na –ing popisují věci a lidi
  př. The story is interesting.

  - Vynecháte řádek a uděláte cv. 2b z uč. str. 48
  - PS str. 38 cv 3 – doplníte křížovku příd.jmény opačného významu – pozor na to
  - PS str. 38 cv 1- stále doplňujete příd.jm. buď s koncovkou –ed nebo – ing
  - Cv. 2 je podle vás