ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Týden 13.4. - 17.4.

  >>> Matematika a fyzika

  >>> Český jazyk

  >>> Německý jazyk

  >>> Anglický jazyk

  - Uč. str. 46 – přečíst a na str. 47 cv. 2 věty opravit, aby byly pravdivé – napsat je do školního sešitu a poslat mi to na mail
  - PS str. 36/1 – doplnit dle příkladu v 1. větě – užíváte vazbu THERE IS/ARE A SLOVESO S KONCOVKOU – ING (There are two women standing….=Jsou tam dvě ženy stojící…..)

  >>> Přírodopis

  >>> Dějepis