ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

9. třída

Učivo 1.3. - 5.3.

 

  Český jazyk

  pondělí 1.3.2021 – tvoří grafy souvětí, opakují
  úterý 2.3.2021 – Literatura – probírají literaturu 50. let v souvislosti s dobou
  středa 3.3.2021 – určují mluvnické kategorie
  čtvrtek 4.3.2021 – opakují ohebné a neohebné slovní druhy spolu se slovesnými kategoriemi
  pátek 5.3.2021 – opakují pojmy z ČJ (příběh, žánr, druh, sloh); řeší přijímačkové testy