ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

9. třída

Učivo 1.2. - 5.2.

 

 Český jazyk

 pondělí 1.2.2021 – opakují neohebné slovní druhy

 úterý 2.2.2021 – Literatura – probírají Karla Čapka a jsou uvedeni do problematiky 2. světové války a židovských autorů  

 středa 3.2.2021 – procvičují větné členy

 čtvrtek 4.2.2021 – opakují souvětí

 pátek 5.2.2021 – opakují drama, sloh a slohové útvary; opakují probíranou látku a přijímačkové testy