ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

9. třída

Učivo 18.1. - 22.1.

 

   >> Český jazyk 

  pondělí 18.1.2021 – opakují ohebné a neohebné slovní druhy
  úterý 19.1.2021 – Literatura – pokračují v probírání látky o české poezii a próze v 1. ½ 20. století; čtou z čítanek   
  středa 20.1.2021 – tvoří grafy vět a opakují slovní druhy
  čtvrtek 21.1.2021 – tvoří grafy souvětí a opakují slovní druhy (přídavná jména)  
  pátek 22.1.2021 – opakují drama, sloh a slohové útvary; opakují probíranou látku z ČJ a probírají přijímačkové testy 

 

   >> Fyzika - elektromotor - test