ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

9. třída

Učivo 11.1. - 15.1.

 

   >> Český jazyk

  pondělí 11.1.2021 – procvičují slovní druhy a souvětí s jejich grafy

  úterý 12.1.2021 – Literatura – opakují surrealismus a jiné probrané literární směry; probírají prózu 1.½ 20. století; probírají přijímačkové testy   

  středa 13.1.2021 – tvoří větné a souvětné grafy, opakují podstatná jména a jejich druhy a vlastnosti

  čtvrtek 14.1.2021 – opakují slovní druhy a větné členy

  pátek 15.1.2021 – opakují probíranou látku