ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

9. třída

Učivo 23.11. - 27.11.

 

  Fyzika - Magnetické pole cívky s proudem

  Český jazyk

  pondělí 23.11.2020 – tvoří slohové útvary a opakují sloh a slovní zásobu
  úterý 24.11.2020 – Literatura – poezie 1. poloviny 20. století, moderní literatura a nonsensová poezie
  středa 25.11.2020 – opakování charakteristiky, opakování synonym/homonym/antonym
  čtvrtek 26.11.2020 – opakují synonyma/homonyma/antonyma, ohebné slovní druhy a skladbu
  pátek 27.11.2020 – opakování slovního významu, testy a úkoly z přijímacích zkoušek