ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  9.třída

Učivo 16.11. - 20.11.

    

  ČJ
  pondělí 16.11.2020 – opakování probírané látky o skladbě
  úterý 17.11.2020 – státní svátek
  středa 18.11.2020 – opakují přímou a nepřímou charakteristiku, opakují souřadné a podřadné souvětí
  čtvrtek 19.11.2020 – opakují slohové útvary a větné členy
  pátek 20.11.2020 – Literatura - opakování poezie 1. poloviny 20. století; ukázky a úkoly z přijímačkových testů