ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  9.třída

Učivo 9.11. - 13.11.

  

   Fyzika 

 

   Matematika

 

  Čj

  pondělí 9.11.2020 – přímá charakteristika, charakteristika sama sebe
  úterý 10.11.2020 – Literatura - úvod do moderní poezie 1. poloviny 20. století, hry se slovy a smysly
  středa 11.11.2020 – charakteristika; charakteristika sebe i svých spolužáků
  čtvrtek 12.11.2020 – charakteristika postavy z textu, opakování skladby
  pátek 13.11.2020 – opakování probírané látky, úkoly a řešení přijímačkových testů