ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  9.třída

Učivo 19.10. - 23.10.

  

  Dějepis

 

  Zeměpis

 

  Fyzika

 

  ČJ

  pondělí 2.11.2020 – slovní zásoba a její rozdělení

  úterý 3.11.2020 – Literatura – válečná literatura a satira ve válečné literatuře + literatura 1. světové války

  středa 4.11.2020 – úvod do slohu a stylistika, slovní zásoba

  čtvrtek 5.11.2020 – charakteristika

  pátek 6.11.2020 – opakování probírané látky o slohu a charakteristice, úkoly a řešení přijímačkových testů