ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  9.třída

Učivo 19.10. - 23.10.

  

  Chemie -

  Opakování učiva z 8. ročníku
  - látkové množství
  - oxidace-redukce
  - molární hmotnost
  Nové učivo - Výroba kovů redukcí rud
 
  Přírodopis -
  Geologie a její odvětví
  Postavení Země ve Vesmíru
  Vznik planety Země
  Stavba Země
 
  Fyzika - test, opakování - příkon a výkon
 
 
  Český jazyk
   pondělí 19.10.2020 – větné grafy
   úterý 20.10.2020 – Literatura - spisovatelé Ztracené generace
   středa 21.10.2020 – grafy souvětí  a vedlejší věty
   čtvrtek 22.10.2020 – skladba, slovní zásoba
   pátek 23.10.2020 – slovní zásoba, úkoly z testu na přijímací zkoušky a jejich řešení