ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  9.třída

Učivo 14.10. - 16.10.

  Český jazyk

   pondělí 12.10.2020 – větné grafy a grafy souvětí  
   úterý 13.10.2020 – literatura - období Ztracené generace
   středa 14.10.2020 – opakování slovní zásoby
   čtvrtek 15.10.2020 – opakování i/y  a úkoly z přiloženého testu na přijímací zkoušky
   pátek 16.10.2020 – úkoly z přiloženého testu na přijímací zkoušky

 

  Matematika