ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  Vážení rodiče
  Od 1.9.2019 bude navýšena cena  oběda.
  K navýšení stravného dochází z důvodu nárůstu cen potravin, přičemž je potřeba zachovat kvalitu i stanovené množství vydané stravy.

  kategorie: strávníci ZŠ 7 – 10 let

   oběd 25,- Kč

  kategorie: strávníci ZŠ 11 – 14 let

   oběd 28,- Kč

  kategorie: strávníci ZŠ 15 a více let

   oběd 30,- Kč


 Výše stravného se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce (podle § 5 a přílohy č. 2). Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku.     Toto zařazení platí po celý školní rok, tj. do 31. srpna (včetně), kdy končí školní rok.

  V Kryrech dne 28.8.2019

  Vyhotovila: Toušková Milada            Schválila: Ing. Lehnerová Hana
            Vedoucí ŠJ                                      Ředitelka ZŠ