ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  Červen je poslední měsíc ve školním roce 2017/2018 a proto musí být stravné na měsíc červen zaplacen v řádném termínu tj. platba musí být připsána na účet školy do 31.5.2018, jinak nebudeme moci Vaše dítě zařadit do stravování.

  Stravné na měsíc září 2018 je třeba uhradit do konce měsíce srpna 2018, jinak vaše dítě nebude zařazeno do stravování.

  Na zaplacení stravného na měsíc září je možné si vyzvednout složenku ve školní  jídelně poslední týden v srpnu a to od 27.8. – 31.8.2018 od 6,00 do 14,00 hod.

  Poslední den ve školním roce tj. 30.6.2018 se obědy do jídlonosičů  NEVYDÁVAJÍ.