ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Ředitelské volno

  Oznamuji, že v souladu se zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, uděluji z provozních důvodů pro žáky v pátek 8.3. 2019 ředitelské volno.

Ing. Hana Lehnerová
   ředitelka ZŠ