ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Recyklohraní na ZŠ Kryry

  S novým školním rokem začínáme již 13. ročník celorepublikového projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

  Základním úkolem projektu je přivést naše žáky formou her a soutěží k přemýšlení o životním prostředí- tedy i o našem okolí.

  Zvykli jsme si v rámci zrychleného technického rozvoje nakupovat stále novější, výkonnější a sofistikovanější výrobky.  Co ale se starými výrobky?  Staly se odpadem  A kam s nimi?  Kontejnery na odpad jsou u každého domu, tak nás mnohdy ani nenapadne, že je třeba nad odpadem přemýšlet.

  V naší škole se proto snažíme prostřednictvím Recyklohraní "zautomatizivat" třídění odpadu tak, že pro každého žáka bude samozřejmostí odnést plastové láhve do žlutého kontejneru, krabice od mléka a nápojů do oranžového kontejneru a hliníkové - plechové obaly ( např. od nápojů, kosmetických výrobků atd.) do kontejnerů šedé barvy. Mezi  nejnebezpečnější odpad patří elektrické  baterie a elektrospotřebiče. I ty mají  své kontejnery.

  V rámci Recyklohraní sbírají naši žáci vybité baterie, elektrospotřebiče a mobily, které odvážejí specializované firmy.    Sběr baterií a akumulátorů nadále zajišťuje společnost ECOBAT a sběr drobných elektrozařízení společnost ELEKTROWIN. Náplně do tiskáren jsou v režii společnosti Cart4Future.

  Mobilní telefony bude nově svážet firma REMOBIL.
Podzimní sběrová  kampaň bude probíhat ve dnech od 14.10.  do  15. 11. 2020. Vyhlašují ji  uvedené firmy. Vítězné školy v každém kraji získají poukázky pro nákup v řetězci prodejen Kaufland.

  A protože " Bez příkladů, pravidel, a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře" jak říká J.A.  Komenský,  využíváme v naší škole "příklady a cvičení" k praktické ekologické výuce a k "zautomatizování" ochrany našeho životního prostředí.