ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

CESTOVÁNÍ S KNIHOU
ANEB
ČTE SI CELÁ ŠKOLA

  V pátek 29. listopadu byl v naší škole zahájen již tradiční čtenářský projekt, jehož cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, komunikace a spolupráce, podpora vztahu dětí ke knize a ke čtení. Letošní téma souvisí s třiceti lety svobody, která otevírá možnosti cestování a poznávání světa.
Zahájení připravili chlapci a dívky ze 6. A jako malé divadelní představení. Pak následoval první projektový den pod názvem – Starší čtou s mladšími. Žáci osmé a deváté třídy odcházeli za dětmi z nižších ročníků, aby jim předčítali ukázky z vybraných knih. Poté následovalo vyprávění a společné tvoření mapy daného příběhu.
Cílem takto prožitého dne byla komunikace a spolupráce různých generací dětí, sdílení zážitku z přečteného příběhu, rozvoj schopnosti vzájemně si pomáhat při výtvarné tvorbě a společně dokončit zadaný úkol.
Všechny mapy budou umístěny na chodbách školy, kde si je každý může prohlédnout.

Fotogalerie

fotogalerie