ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

CELOŠKOLNÍ PROJEKT K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ  VZNIKU NAŠÍ REPUBLIKY

100letrep

  Žáci  na 1. stupni se zábavnou formou seznámí se vznikem Československé republiky.
Starší žáci vyhledávají informace o „První republice“ a vyplňují pracovní listy. Projekt bude zakončen  soutěžním kvízem a jeho vyhodnocením.