ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Setkání s Andersenem

  Ve středu 25. dubna se konal projektový den věnovaný slavnému autorovi pohádek. Program pro celou školu, který probíhal v tělocvičně, připravila devátá třída.

  V divadelním představení poznali diváci osobnost Hanse Christiana Andersena v rozhovoru s moderátorkou, potom následovaly dvě krátké pohádky (princezna na hrášku, Hloupý Honza) prokládané hudbou, písničkami a tancem. V závěru došlo ke shrnutí všech informací o spisovateli, o jeho životě a tvorbě.

  Potom všichni žáci odešli do svých tříd, kde zpracovali dotazníky na toto téma. Byly jim spočítány body ze všech akcí projektu Dva měsíce s knihou, a tak byli vybráni tři nejlepší účastníci tohoto projektu.

  Celá škola se opět sešla v tělocvičně k závěrečnému zhodnocení, kde tři moderátoři z deváté třídy předali certifikáty NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ jako ocenění za kvalitní plnění projektových úkolů a činností. Součástí tohoto certifikátu je také odměna, kterou ocenění žáci obdrží v měsíci květnu jako zatím tajný dárek.

  Setkání s Andersenem bylo zároveň připomenutím Mezinárodního dne dětské knihy, neboť 2. duben je dnem jeho narození.

Fotogalerie

fotogalerie