ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

ČTE SI CELÁ ŠKOLA S DEVÁŤÁKY

  V pátek 16. března proběhl v naší škole projektový den, který připravili žáci deváté třídy pro mladší spolužáky od druhého do osmého ročníku.
Děti se podle zájmu přihlásily k jednomu literárnímu žánru, takže se pracovalo v menších smíšených skupinách. Chlapci a dívky z deváté třídy předčítali ukázky z nejrůznějších knih - pohádku klasickou a moderní, příběhy dobrodružné, fantastické, o dětech a zvířatech, o rybaření, příběhy z dětství českých sportovců, sci-fi povídku. Děti naslouchaly, potom se aktivně zúčastnily besedy o přečtené ukázce, následovaly výtvarné činnosti - ilustrace k textu.
V závěru proběhl rozhovor nad vytvořenými obrázky, zhodnocení činností a celého projektového dne. Všechny ilustrace jsou vystaveny na chodbách školy. Děti se velmi dobře zapojily do všech aktivit, a proto lze tento projektový den hodnotit pozitivně jako další krok k vytvoření vztahu ke knize.

Fotogalerie

fotogalerie