ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Žáci ZŠ Kryry recyklují

  Všichni žáci naší školy jsou v recyklaci kartonů a i jiných odpadů aktivní během celého školního roku. Po celé škole jsou shromážděny plastové popelnice na recyklování nápojových kartonů od mlíček a také na plastové lahve. Žáci jich hojně využívají a uvědomují si jejich výhodu. Mohou také navštěvovat kroužek Recyklohraní vedoucí k správnému chování k přírodě. Ti nejlepší jsou každoročně odměňováni věcnými dary, které si za jejich poctivou práci zasloužili. Nyní byla nejlepší třídou vyhlášena 3. třída, která spolu s jejich třídní paní učitelkou odevzdala a nasbírala nejvíce baterií a starých či rozbitých elektrospotřebičů. Zvláštní poděkování patří žáku Horstu Vopatovi, který byl ve sbírání nejlepší.

  Žáci navíc během vyučovacích hodin pracují s motivy ochrany životního prostředí a recyklace. Například během hodin Výchovy ke zdraví nebo Výchovy k občanství hovoří o problémech znečištění přírody a pracují na nápadech k jeho zmírnění. Během výtvarné výchovy žáci různých ročníků zpracovávají recyklovatelné odpady na různé výrobky a využívají jich během akcí školy. Z plastových lahví například tvořili vánoční ozdoby či zvonečky na akci s názvem „Zvonečkové Vánoce“. Další žáci zase během hodin kreslili mapy města s vyznačenými kontejnery na recyklovaný odpad. Kromě již zmíněných odpadů se ve škole sbírají i vybité baterie a drobné rozbité elektrospotřebiče. Žákům při tomto pomáhá celý pedagogický sbor včetně vedení školy.

  Mgr. Petr Habart

Fotogalerie

fotogalerie