ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Recyklohraní na ZŠ Kryry

  Naše škola je již devět let zapojena do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ.

  Tak jako každý rok, i v letošním školním roce jsme s našimi recyklohráči zhodnotili činnost v roce minulém. Konstatovali jsme, že "kmenových recyklohráčů " ubývá, protože zadávané úkoly pražským ústředím jsou stále náročnější nebo pracnější. A pracovat stále více a lépe se mnoha žákům nechce. Proto si velmi vážíme těch, kteří tvoří tzv. "tvrdé jádro" a na svých bedrech nesou celou organizaci Recyklohraní včetně plnění zadaných úkolů. Jmenovitě to jsou:  Daniel Vlk, Jan Jiří Pekárek, Iveta Drazdíková, Kristýna Trčová a Pavel Jakub.

  Výše jmenovaní se také starají o příjem nasbíraných elektrospotřebičů, mobilů a baterií, které je třeba dál distribuovat  k recyklaci.  Vedou evidenci o jednotlivých sběračích. Na konci školního roku vyberou ty nejlepší z deváté třídy, protože s nimi se další rok již nepotkají a ty odměníme.

  Velké odměňování za školní rok nastává až školní rok příští.  A tak 22.12. 2016 nastal den, kdy byli vyhlášeni nejlepší sběrači baterií, elektrospotřebičů a mobilů. Všichni byli odměněni drobnými předměty jako jsou  USB, kalkulačky, kreslící potřeby, propisky a další drobnosti.

  Nejlepším sběračem baterií se v letošním roce, stejně jako loni, stal Stanislav Žambůrek  z 8. třídy.  Ten nesbírá baterie na kusy, nýbrž na "kila".

  Děkujeme všem, kteří nám pomáhají se sběrem uvedeného elektroodpadu a podílí se tak na zachování kvalitnějšího životního prostředí.

  Prosíme však, aby nám dávali jen  KOMPLETNÍ  nefunkční  PC a elektrospotřebičePlechový odpad nám nebude odebírán. Děkujeme za pochopení.

  elektrospotrebicu  mobilu

    nejlepší sběrači elektrospotřebičů                  nejlepší sběrači mobilů

 baterii

 nejlepší sběrači baterií

S novým školním rokem přišli také nové úkoly Recyklohraní.

  Nejen že jsme měli během měsíce nasbírat co největší množství nefunkčních baterií, ale měli jsme také zjistit, zda a kde se v místě působiště školy nalézají místa sběru těchto baterií.
Oba úkoly jsme splnili. Podařilo se nám nasbírat za 1 měsíc téměř 50 kg nefunkčních baterií
a určili jsme 3 místa sběru, kromě Sběrného dvora.

  Těmito místy jsou Městský úřad, prodejna Coop a samozřejmě naše základní škola.

Děkujeme všem, kdo neodhazují vysloužilé baterie do směsného odpadu a odnášejí je do nádob na sběrných místech v Kryrech. Chrání tak naše životní prostředí.