ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Klub záchranářů při ZŠ Kryry byl i v letošním roce úspěšný

  Také v tomto školním roce na naší základní škole pracoval Klub záchranářů, tentokrát s větším množstvím nových členů, které do našeho Klubu přivedli Tomáš Chlup a Pavel Jakub z 9. třídy. Naše práce se soustředila především na předávání informací a zkušeností začátečníkům. Při praktických dovednostech jsme využívali záchranářské pomůcky, které jsme získali z grantu od firmy Logit. Tato firma nám také umožnila zúčastnit se školení první pomoci vedené profesionály v jejich prostorách, za což děkujeme jejímu  řediteli Ing. Martinu Chlupovi.

  Abychom byli dobře připraveni na soutěže, využili jsme odborné pomoci ředitelky ČČK Louny paní Vackové a záchranáře pana Slávka Jurnečky.

  Získané informace jsme zúročili v soutěži Mladých zdravotníků v Lounech. Obě naše družstva se umístila v první polovině z 12 zúčastněných týmů. Skončili jsme na 5. místě a druhé družstvo obhájilo loňské krásné 2. místo.

  K účasti ve druhé soutěži pořádané Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, Územním  odborem  Žatec,  nazvané Mladý záchranář jsme potřebovali ovládat nejen zásady první pomoci v různých situacích, ale museli jsme také zvládnout úkoly spojené s hasičskými dovednostmi, orientací v přírodě, střelbu ze vzduchovky a překonávání překážek.

  K tomu nám velmi pomohli pánové Petr Hájek a Milan Bláha se SDH v  Kryrech. Díky jejich velké pomoci se naše družstva tentokrát v těžkých podmínkách způsobených trvalým deštěm umístila na 6. a 3. místě.  Opět jsme "stáli na bedně".

Fotogalerie

fotogalerie