ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Víceúčelové hřiště

hriste1

 hriste2

a)  Výuka ZŠ je dána rozvrhem (předmět tělesná výchova), na týdenním rozvrhu značena stálou rezervací, ta neplatí pouze o hlavních a tzv. vedlejších prázdninách.

b)  Zájmové aktivity mládeže mají buď orientaci přímo na pobyt na ploše hřiště (basketbal, florbal, tenis,atd.) a jsou trvale zaneseny do týdenního rozvrhu, nebo existují jiné zájmové aktivity žádající příležitostné využití (Junák, SK Havran, atd.). Ty si vstup zajišťují dohodou a s náležitým předstihem, vždy jednání se správcem majícím celkový přehled o možnostech umístění. Pro celou kategorii mládeže (vstup vždy jen se zodpovědným vedoucím) je garantováno bezplatné využívání hřiště.

c)  Sportovní oddíly dospělých  mají možnost uzavřít se ZŠ smluvní vztah a získat v koordinaci s a) i b) kategoriemi pevné zařazení do týdenního rozvrhu, zejména však v pozdnějších odpoledních či večerních hodinách. Ve smlouvě bude stanoven i způsob recipročního vyrovnání (paušální úhrada či jiné formy), kopie smluv bude ukládána u zřizovatele (MěÚ Kryry).

d)  Soukromí nájemci
Po předběžném projednání je nutný osobní kontakt se správcem t.j. s p. Bláhovou (Komenského ulice 410) kdy dojde k rezervaci či okamžitému předání plochy (klíčů, atd.), vždy na základě zaplacení předem (správce vystaví pokladní doklad). Poplatky byly projednány v zastupitelstvu města a činí :

  • denní poplatek : 80 Kč za hodinu,
  • večerní poplatek, to znamená s osvětlením : 100 Kč za hodinu.

Správce zajistí rovněž základní vybavenost pro druh sportu, t.j. sítě, mobilní sloupky, atp., dle dohody umožní přístup do ukládací skříně. Samotné sportovní náčiní si nájemce přináší vlastní. Klíče od hřiště zapůjčuje p.Bláhová.

e)  Hřiště se pronajímá jen konkrétní osobě starší 18-ti let, jež se stává zodpovědnou,   u správce bude evidován kontakt na ni. Zapůjčený klíč je nepřenosný a přítomnost zodpovědné osoby nezastupitelná !!!

f)  Pro zpřehlednění celého provozu využívání hřiště bude týdenní rozvrh od jarní sezóny reprodukován rovněž na nástěnném panelu, jež umístěním u vstupu do areálu poinformuje o provozu včetně rezervací.

Poznámka : Plocha bude využívána i pro zimní bruslařský provoz, dojde však ke zjednodušení stanovením hodin pro veřejnost, mládež využití zdarma. Praxe zodpovědné osoby však bude zachována, rovněž tak pronájem pro organizace.

Přílohou návrhu jsou rovněž vnitřní zásady provozu, jinými slovy pokyny umístěné přímo v areálu jako nutné zákazy, upozornění, atd. Jejich respektování je nezbytné. Provozovatel hřiště si vyhrazuje právo ukončit spolupráci (zapůjčování hřiště, pobyt v areálu) s těmi, kdo by je porušovali či nedodržovali základní ustanovení provozu.