ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 

Plán práce školní družiny na školní rok 2017 - 2018

  Září
  -  Zahájení, seznámení s řádem a režimem ŠD
  -  Poučení o bezpečnosti ve ŠD
  -  Seznamování se a začlenění prvňáčků do kolektivu
  -  Dopravní výchova „Bezpečně do školy a ze školy“ (přechody pro chodce, chování na autobusové zastávce)
  -  Sebeobsluha a správné stolování, dodržování hygieny
  -  Pohybové a sportovní hry na zahradě

  Říjen
  -  Pozorování změn v přírodě.
  -  Tvoření z přírodních materiálů, výroba podzimních dekorací
  -  Místo, kde žijeme – naše město, náš domov
  -  Halloween - výzdoba v oddělení
  -  Soutěž o nejhezčího draka

  Listopad
  -  Naše zdraví -zdravá výživa, dodržování pitného režimu
  -  Poznávání dopravních značek, dopravní hry
  -  Příprava na Advent – výroba vánočních dekorací
  -  Významná místa v našem městě

  Prosinec
  -  Zpěv a poslech koled
  -  Čert a Mikuláš - nadílka
  -  Výroba vánočních dárků a přáníček, výzdoba oken a oddělení
  -  Píšeme dopis Ježíškovi
  -  Nácvik kulturního vystoupení pro důchodce, výroba dárků, návštěva v bytech pro seniory
  -  Posezení u vánočního stromečku s cukrovím a čajem, zpěv koled, rozbalování nových hraček

  Leden
  -  Tři králové – nácvik písně
  -  Orientujeme se v čase
  -  Historie města, znak
  -  Hry na sněhu, stavění sněhuláků – podle možností
  -  Výroba dárků k zápisu dětí do 1. třídy

  Únor
  -  Naše rodina – kdo je teta, sestřenice apod.
  -  Sáňkování, bobování a bruslení – podle možností
  -  Přáníčka k svátku sv. Valentýna
  -  Výroba karnevalových masek

  Březen
  -  Návštěva školní knihovny - předčítání
  -  Výroba záložky do knihy
  -  Výtvarná soutěž – ilustrace oblíbených knih
  -  Velikonoce – zvyky a tradice
  -  Výroba velikonočních dekorací, barvení vajíček
  -  Výzdoba oken a oddělení

  Duben
  -  Den Země – úklid zahrady, hry s ekologickou tématikou
  -  Pozorování změn v přírodě
  -  Nácvik maňáskového divadla
  -  Jak se chovat k cizím lidem – ne všichni jsou hodní.
  -  Čarodějnice – výroba dekorací a masek

  Květen
  -  Naše tělo – prevence onemocnění a úrazů, zdravý životní styl, škodlivost kouření, alkoholu a drog
  -  Výroba dárků ke Dni matek
  -  Čím budu, až vyrostu – vyprávění o tom, co dělají rodiče, hra na řemesla
  -  Dopravní výchova
  -  Pěvecká soutěž
  -  Sportovní hry venku

  Červen
  -  Odpoledne her a soutěží k MDD
  -  Malování na chodníku
  -  Zdravověda – poskytování 1. pomoci, nácvik situací, přivolání pomoci, důležitá telefonní čísla
  -  Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž
  -  Úklid v oddělení a v šatnách
  -  Poučení o bezpečnosti o prázdninách.