ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

 

Plán práce školní družiny na školní rok 2019 - 2020

 

 Září
  - Zahájení, seznámení s řádem a režimem  ŠD
  - Poučení o bezpečnosti ve ŠD
  - Seznamování se a začlenění  prvňáčků do kolektivu
  - Dopravní výchova „Bezpečně do školy a ze školy“ (přechody pro chodce, chování na autobusové zastávce)
  - Sebeobsluha a správné stolování, dodržování hygieny
  - Pohybové a sportovní hry na zahradě
  - Keramika -  práce s vykrajovátky

  Říjen                                                                                                                                          
  - Pozorování změn v přírodě.
  - Tvoření z přírodních materiálů, výroba podzimních dekorací
  - Místo, kde žijeme – naše město, náš domov
  - Halloween -  výroba dekorací
  - Dramatizace pohádky

  Listopad
  - Naše zdraví - zdravá výživa, dodržování pitného režimu
  - Poznávání dopravních značek, dopravní hry
  - Příprava na Advent – výroba vánočních dekorací
  - Významná místa v našem městě
  - Jazykolamy, hry rozvíjející slovní zásobu

  Prosinec
  - Zpěv a poslech koled
  - Čert a Mikuláš - nadílka
  - Výroba vánočních dárků a přáníček, výzdoba oddělení
  - Píšeme nebo malujeme dopis Ježíškovi
  - Nácvik kulturního vystoupení pro seniory, výroba dárků, návštěva v Domově pro seniory v Kryrech
  - Posezení u vánočního stromečku s cukrovím a čajem, zpěv koled, rozbalování nových hraček

  Leden
  - Tři králové – nácvik písně
  - Orientujeme se v čase
  - Historie města, znak – připomenutí výročí 700 let Kryr
  - Hry na sněhu, stavění sněhuláků – podle možností
  - Práce s modelovací hmotou

  Únor
  - Naše rodina – kdo je teta, sestřenice apod.
  - Sáňkování, bobování a bruslení – podle možností
  - Přáníčka k svátku sv. Valentýna
  - Výroba karnevalových masek

  Březen
  - Beseda na téma „Moje oblíbená kniha“
  - Společná četba z knih a časopisů
  - Výroba záložky do knihy
  - Výtvarná soutěž – kreslení známé pohádkové postavy
  - Jarní výzdoba oddělení

  Duben
  - Velikonoční zvyky a tradice,výroba velikonočních dekorací, barvení vajíček
  - Keramika – kuřátka 
  - Den Země – úklid zahrady, ekologie, význam třídění odpadu
  - Pozorování změn v přírodě
  - Nácvik pohádky, výroba papírových loutek
  - Jak se chovat k cizím lidem – ne všichni jsou hodní.
  - Čarodějnice – výroba dekorací a masek

  Květen
  - Naše tělo – prevence onemocnění a úrazů, zdravý životní styl, škodlivost kouření, alkoholu a drog
  - Výroba dárků ke Dni matek
  - Čím budu, až vyrostu, hra na řemesla
  - Dopravní výchova
  - Sportovní hry venku
  - Soutěž ve zpěvu

  Červen
  - Odpoledne her a soutěží k MDD
  - Malování na chodníku
  - Poznávání rostlin v okolí
  - Zdravověda – poskytování 1. pomoci, nácvik situací, přivolání pomoci, důležitá telefonní čísla
  - Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž
  - Úklid v oddělení a v šatnách    
  - Poučení o bezpečnosti o prázdninách.